Továrna na výrobu zápalek v Lipníku nad Bečvou

10. a 24. října 2024

Dvě přednášky Mgr. Lubora Maloně, historika Muzea Komenského v Přerově, o lipnické sirkárně.

I. Roku 1909 zahájila v Lipníku nad Bečvou výrobu Kupecká akciová sirkárna, která se ve druhé polovině 20. století proslavila pod značkou SOLO Lipník. O jejích počátcích, akcionářích a majitelích, výrobě, vzestupech i pádech do konce druhé světové války se dozvíte mnoho zajímavého od historika přerovského muzea Mgr. Lubora Maloně v přednášce Továrna na výrobu zápalek v Lipníku nad Bečvou do roku 1945.
Zajímají Vás souvislosti mezi touto akciovou společností, městem Přerovem a rodinou Terezie Hrubé, zakladatelky průmyslového areálu Osmek? Pak neváhejte a přijďte!

II. Mezi celostátně nejznámější průmyslové podniky okresu Přerov patřil v období socialismu bezesporu SOLO Lipník. S jeho výrobky se v té době setkával každý. O vývoji tohoto podniku po druhé světové válce, o jeho výrobcích i zápalkových nálepkách se dozvíte mnoho zajímavého v přednášce historika přerovského muzea Mgr. Lubora Maloně Továrna na výrobu zápalek v Lipníku nad Bečvou od roku 1945.
Chcete vědět, jak tento podnik fungoval po roce 1989, jak dlouho byl ještě v provozu a jaký byl jeho další osud? Pak neváhejte a přijďte!

Mgr. Lubor Maloň
malon@prerovmuzeum.cz