Počátky přerovského průmyslu na přelomu 19. a 20. století

12. září 2024

Přerov bývá tradičně označován za středisko průmyslu, který jej v průběhu historie ovlivňoval jak pozitivně, tak někdy i negativně. Kořeny přerovské průmyslové tradice spadají do druhé poloviny 19. století, a toto průkopnické či budovatelské období, kdy se utvářela skladba zdejší průmyslové výroby a z malých poměrů se rodily pozdější velké továrny, připomene přednáška historika Mgr. Petra Sehnálka na téma Počátky přerovského průmyslu na přelomu 19. a 20. století.

Mgr. Petr Sehnálek
sehnalek@prerovmuzeum.cz