Michal Přibáň – Josef Škvorecký, spisovatel a exilový nakladatel. 100 let od narození

7. listopadu 2024

PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, působí jako literární historik v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a vyučuje na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze. Zabývá se především samizdatovou a exilovou literaturou, je spolueditorem Spisů Josefa Škvoreckého a řídí internetový Slovník české literatury po roce 1945 online. Vedl autorské kolektivy slovníků Česká literární nakladatelství 1949–1989 a Český literární samizdat 1949–1989, podílel se na vydání publikace Exilová periodika (1999).

https://ucl.cas.cz/pracovnik/priban/