Aby děti četly. Projekt Spolku Hrubá Kotelna, Městské knihovny Přerov a ZŠ Trávník

17. října – 15. listopadu 2024

V polovině října bude v prostorách bývalé továrny na Osmeku zahájena výstava výtvarných prací dětí a mládeže – žáků 2. až 8. třídy ZŠ Trávník – s názvem Aby děti četly. Dílka vznikla v rámci společného projektu Městské knihovny v Přerově, ZŠ Trávník a Spolku Hrubá Kotelna Podpora čtenářské gramotnosti žáků – Zpracuj knihu, která tě zaujala, inspirovala. Na vernisáž i výstavu jsou zváni nejen rodinní příslušníci malých výtvarníků, ale také děti základních a mateřských škol. Cílem je vrátit děti k četbě knih.